ใจคอย https://oouzaa.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=26-03-2010&group=13&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=26-03-2010&group=13&gblog=15 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...ข้างกายที่ว่างเปล่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=26-03-2010&group=13&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=26-03-2010&group=13&gblog=15 Fri, 26 Mar 2010 17:01:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=25-03-2010&group=13&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=25-03-2010&group=13&gblog=14 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...สิ่งที่สูญเสียไปคือ...หัวใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=25-03-2010&group=13&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=25-03-2010&group=13&gblog=14 Thu, 25 Mar 2010 7:58:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=18-02-2010&group=13&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=18-02-2010&group=13&gblog=13 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...หากเธอเห็นใจ....อย่าจากไปเลย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=18-02-2010&group=13&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=18-02-2010&group=13&gblog=13 Thu, 18 Feb 2010 11:08:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=17-02-2010&group=13&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=17-02-2010&group=13&gblog=12 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...เจ็บที่ยัง รักไม่เปลี่ยน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=17-02-2010&group=13&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=17-02-2010&group=13&gblog=12 Wed, 17 Feb 2010 13:41:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=16-02-2010&group=13&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=16-02-2010&group=13&gblog=11 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[..ฉันไม่มีวัน..เปลี่ยนใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=16-02-2010&group=13&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=16-02-2010&group=13&gblog=11 Tue, 16 Feb 2010 15:26:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=15-02-2010&group=13&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=15-02-2010&group=13&gblog=10 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[....สิ่งสุดท้าย...เพื่ออำลา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=15-02-2010&group=13&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=15-02-2010&group=13&gblog=10 Mon, 15 Feb 2010 11:30:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-07-2010&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-07-2010&group=14&gblog=1 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[..เมื่อใดฉันหยุดหายใจ เมื่อนั่นฉันหยุดรักเธอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-07-2010&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-07-2010&group=14&gblog=1 Fri, 23 Jul 2010 16:50:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=03-02-2010&group=13&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=03-02-2010&group=13&gblog=9 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...มีเพียงเธอ..ทุกลมหายใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=03-02-2010&group=13&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=03-02-2010&group=13&gblog=9 Wed, 03 Feb 2010 23:24:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=03-02-2010&group=13&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=03-02-2010&group=13&gblog=8 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[,,,ไม่มี..ไม่เหลือใคร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=03-02-2010&group=13&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=03-02-2010&group=13&gblog=8 Wed, 03 Feb 2010 18:16:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=03-02-2010&group=13&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=03-02-2010&group=13&gblog=7 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...เค้าเป็นของ..คนอื่น ท่องไว้ในใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=03-02-2010&group=13&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=03-02-2010&group=13&gblog=7 Wed, 03 Feb 2010 16:34:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=03-02-2010&group=13&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=03-02-2010&group=13&gblog=6 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...สงสาร....ฉันบ้าง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=03-02-2010&group=13&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=03-02-2010&group=13&gblog=6 Wed, 03 Feb 2010 14:43:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=03-02-2010&group=13&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=03-02-2010&group=13&gblog=5 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[....อุทรณ์...ด้วยหัวใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=03-02-2010&group=13&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=03-02-2010&group=13&gblog=5 Wed, 03 Feb 2010 12:36:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-02-2010&group=13&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-02-2010&group=13&gblog=4 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...เพราะเธอ.เลือกที่จะไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-02-2010&group=13&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-02-2010&group=13&gblog=4 Tue, 02 Feb 2010 20:30:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-02-2010&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-02-2010&group=13&gblog=3 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[....เพียงแววตา..ที่บอก..อย่าไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-02-2010&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-02-2010&group=13&gblog=3 Tue, 02 Feb 2010 19:38:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-02-2010&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-02-2010&group=13&gblog=2 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[....เหมือนจะขาดใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-02-2010&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-02-2010&group=13&gblog=2 Tue, 02 Feb 2010 13:57:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-02-2010&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-02-2010&group=13&gblog=1 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...อย่าใจร้ายกับฉัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-02-2010&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-02-2010&group=13&gblog=1 Tue, 02 Feb 2010 13:33:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=26-01-2010&group=11&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=26-01-2010&group=11&gblog=6 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[..อยากหลับตา..แต่ใจมันเห็น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=26-01-2010&group=11&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=26-01-2010&group=11&gblog=6 Tue, 26 Jan 2010 17:33:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=11&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=11&gblog=5 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[....หัวใจที่ไร้ค่า..จริงๆหรอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=11&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=11&gblog=5 Sat, 23 Jan 2010 14:26:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=11&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=11&gblog=4 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[....จะเริ่มต้นใหม่ได้อย่างไร....เมื่อใจยังไม่ลืมรักเก่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=11&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=11&gblog=4 Sat, 23 Jan 2010 14:57:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=11&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=11&gblog=3 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[....จะอยู่อย่างไรเมื่อไม่มีเค้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=11&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=11&gblog=3 Sat, 23 Jan 2010 14:59:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=11&gblog=2 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[....อยากให้ความรัก...กลับมาเหมือนเดิม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=11&gblog=2 Sat, 23 Jan 2010 12:16:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=11&gblog=1 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...ความรักจากไป....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=11&gblog=1 Sat, 23 Jan 2010 11:59:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=9&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=9&gblog=6 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[....รอ....ใครที่จะอยู่คู่กัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=9&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=9&gblog=6 Fri, 22 Jan 2010 21:20:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=9&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=9&gblog=5 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[....รอ...ใครสักคนที่รักกัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=9&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=9&gblog=5 Fri, 22 Jan 2010 21:24:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=9&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=9&gblog=4 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...รอ....อย่างมีหลักการณ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=9&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=9&gblog=4 Fri, 22 Jan 2010 13:52:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=9&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=9&gblog=3 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...รอ.....อย่างมีความสุข]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=9&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=9&gblog=3 Fri, 22 Jan 2010 13:48:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=9&gblog=2 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...รอ....อย่างทรามน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=9&gblog=2 Fri, 22 Jan 2010 13:12:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=9&gblog=1 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...รอรักคืนใจ...รอเค้ากลับมา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=9&gblog=1 Fri, 22 Jan 2010 16:45:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=8&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=8&gblog=9 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[....นับหนึ่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=8&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=8&gblog=9 Fri, 22 Jan 2010 21:28:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=8&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=8&gblog=8 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...ปฎิทิน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=8&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=22-01-2010&group=8&gblog=8 Fri, 22 Jan 2010 12:59:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=21-01-2010&group=8&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=21-01-2010&group=8&gblog=7 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...อย่าร้อนตัว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=21-01-2010&group=8&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=21-01-2010&group=8&gblog=7 Thu, 21 Jan 2010 13:20:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=21-01-2010&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=21-01-2010&group=8&gblog=6 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...คนเบื้องหลัง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=21-01-2010&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=21-01-2010&group=8&gblog=6 Thu, 21 Jan 2010 13:10:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=20-01-2010&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=20-01-2010&group=8&gblog=5 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...รู้ว่ามันไม่จริง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=20-01-2010&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=20-01-2010&group=8&gblog=5 Wed, 20 Jan 2010 12:39:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=20-01-2010&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=20-01-2010&group=8&gblog=4 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...จุดเริ่มต้นของจุดจบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=20-01-2010&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=20-01-2010&group=8&gblog=4 Wed, 20 Jan 2010 15:31:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=20-01-2010&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=20-01-2010&group=8&gblog=3 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...ถามเอาอะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=20-01-2010&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=20-01-2010&group=8&gblog=3 Wed, 20 Jan 2010 14:04:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=20-01-2010&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=20-01-2010&group=8&gblog=2 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...นอนไม่หลับ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=20-01-2010&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=20-01-2010&group=8&gblog=2 Wed, 20 Jan 2010 13:56:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=18-01-2010&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=18-01-2010&group=8&gblog=1 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...ฝุ่น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=18-01-2010&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=18-01-2010&group=8&gblog=1 Mon, 18 Jan 2010 11:44:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=12-01-2010&group=7&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=12-01-2010&group=7&gblog=8 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[..ไม่เคยเลย..ไม่เคยลืม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=12-01-2010&group=7&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=12-01-2010&group=7&gblog=8 Tue, 12 Jan 2010 15:53:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=12-01-2010&group=7&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=12-01-2010&group=7&gblog=7 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...ทุก ทุกวันที่รัก..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=12-01-2010&group=7&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=12-01-2010&group=7&gblog=7 Tue, 12 Jan 2010 23:15:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=08-01-2010&group=7&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=08-01-2010&group=7&gblog=6 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[..รอเธอทุกลมหายใจ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=08-01-2010&group=7&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=08-01-2010&group=7&gblog=6 Fri, 08 Jan 2010 16:29:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=29-12-2009&group=7&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=29-12-2009&group=7&gblog=5 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=29-12-2009&group=7&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=29-12-2009&group=7&gblog=5 Tue, 29 Dec 2009 18:41:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=29-12-2009&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=29-12-2009&group=7&gblog=4 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ็บปวดทุกครั้งที่คิดถึงเธอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=29-12-2009&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=29-12-2009&group=7&gblog=4 Tue, 29 Dec 2009 18:40:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=29-12-2009&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=29-12-2009&group=7&gblog=3 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[แด่คนที่ฉันเคยรัก..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=29-12-2009&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=29-12-2009&group=7&gblog=3 Tue, 29 Dec 2009 18:36:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=06-01-2010&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=06-01-2010&group=7&gblog=2 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...ถึงคนห่างไกล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=06-01-2010&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=06-01-2010&group=7&gblog=2 Wed, 06 Jan 2010 16:29:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=06-01-2010&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=06-01-2010&group=7&gblog=1 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...ใจ สองใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=06-01-2010&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=06-01-2010&group=7&gblog=1 Wed, 06 Jan 2010 14:54:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=03-01-2010&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=03-01-2010&group=6&gblog=4 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอหรือฉันที่เปลี่ยนไป (แล้วใครล่ะที่ผิด)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=03-01-2010&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=03-01-2010&group=6&gblog=4 Sun, 03 Jan 2010 21:42:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-01-2010&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-01-2010&group=6&gblog=3 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักจืดจางหรือขาดความใส่ใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-01-2010&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-01-2010&group=6&gblog=3 Sat, 02 Jan 2010 23:39:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=30-12-2009&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=30-12-2009&group=6&gblog=2 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ผิดหรอกที่จะเลือก...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=30-12-2009&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=30-12-2009&group=6&gblog=2 Wed, 30 Dec 2009 13:13:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=30-12-2009&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=30-12-2009&group=6&gblog=1 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[หันกลับมาดูแลหัวใจกัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=30-12-2009&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=30-12-2009&group=6&gblog=1 Wed, 30 Dec 2009 11:50:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=29-12-2009&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=29-12-2009&group=5&gblog=2 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[มาต่อกานนะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=29-12-2009&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=29-12-2009&group=5&gblog=2 Tue, 29 Dec 2009 12:16:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=29-12-2009&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=29-12-2009&group=5&gblog=1 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[ทายนิสัยตาม วันที่เกิด 1....31 แม่นมากๆๆๆๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=29-12-2009&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=29-12-2009&group=5&gblog=1 Tue, 29 Dec 2009 12:06:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=20-07-2010&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=20-07-2010&group=4&gblog=6 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[~~คนดีที่ลืมกัน@@]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=20-07-2010&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=20-07-2010&group=4&gblog=6 Tue, 20 Jul 2010 12:39:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=26-03-2010&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=26-03-2010&group=4&gblog=5 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...ที่ทำไมได้คือ เลิกรักเธอ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=26-03-2010&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=26-03-2010&group=4&gblog=5 Fri, 26 Mar 2010 12:52:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=25-03-2010&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=25-03-2010&group=4&gblog=4 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[..คน คนเดียวที่หัวใจ...ต้องการ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=25-03-2010&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=25-03-2010&group=4&gblog=4 Thu, 25 Mar 2010 1:41:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=13-01-2010&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=13-01-2010&group=4&gblog=3 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...เมื่อ..เค้าต้องการจะ.....ไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=13-01-2010&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=13-01-2010&group=4&gblog=3 Wed, 13 Jan 2010 13:12:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-01-2010&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-01-2010&group=4&gblog=2 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อไหร่ที่เลิกรัก เธอก้อหายเจ็บ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-01-2010&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-01-2010&group=4&gblog=2 Sat, 02 Jan 2010 12:52:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=13-01-2010&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=13-01-2010&group=3&gblog=1 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[..วันนี้ไม่รัก..ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะรักกันไม่ได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=13-01-2010&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=13-01-2010&group=3&gblog=1 Wed, 13 Jan 2010 13:32:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=12-03-2010&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=12-03-2010&group=2&gblog=8 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...รักได้...แต่ให้เลิกรักซิไม่ได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=12-03-2010&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=12-03-2010&group=2&gblog=8 Fri, 12 Mar 2010 13:16:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=12-03-2010&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=12-03-2010&group=2&gblog=7 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...ว่าด้วยเรื่องของความรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=12-03-2010&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=12-03-2010&group=2&gblog=7 Fri, 12 Mar 2010 12:33:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=12-03-2010&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=12-03-2010&group=2&gblog=6 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...ความเหงา ที่ใจเราต้องการ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=12-03-2010&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=12-03-2010&group=2&gblog=6 Fri, 12 Mar 2010 9:38:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=2&gblog=4 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[....ความจริง...ของคำว่าความรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=2&gblog=4 Sat, 23 Jan 2010 12:49:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=2&gblog=3 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...อย่าโทษตัวเองที่ความรักจบลง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=23-01-2010&group=2&gblog=3 Sat, 23 Jan 2010 11:18:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-01-2010&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-01-2010&group=2&gblog=2 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[...ความเอย....ความรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-01-2010&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=02-01-2010&group=2&gblog=2 Sat, 02 Jan 2010 13:29:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=16-01-2010&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=16-01-2010&group=1&gblog=2 https://oouzaa.bloggang.com/rss <![CDATA[..ฟ้า...เป็น...ใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=16-01-2010&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oouzaa&month=16-01-2010&group=1&gblog=2 Sat, 16 Jan 2010 19:28:02 +0700